To kliniske psykologer søges til Herstedvester Fængsel, Kriminalforsorgen Øst

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du arbejde med nogle af landets mest kriminalitetstruede klienter?

Om os
Herstedvester Fængsel er et lukket fængsel, der varetager en unik behandlingsfunktion i forhold til nogle af de mest behandlingskrævende og psykopatologisk komplekse klienter i Kriminalforsorgen.

Som arbejdsplads tilbyder fængslet medindflydelse, mulighed for at tilrettelægge egne arbejdsgange, samt mulighed for længerevarende psykoterapeutiske forløb med fokus på relationsarbejde og udredning. Fængslet tilbyder endvidere metodefrihed i forhold til valg af valideret psykoterapeutisk tilgang. Som psykolog i Herstedvester Fængsel vil du indgå i en tværfaglig behandlergruppe bestående af såvel psykologer, psykiatere, sygeplejersker, somatiske læger og eksterne konsulenter. Derudover vil du have et tæt tværfagligt samarbejde med jurister, socialrådgivere og uniformeret personale.

Om opgaverne
Herstedvester Fængsel søger to kliniske psykologer. Begge stillinger er som udgangspunkt på fuld tid. Som kollega vil du blive tilbudt oplæring gennem et tilrettelagt introduktionsforløb, samt kontinuerlig sparring og supervision, således du vedvarende får den nødvendige støtte til at være fortrolig med jobbet og din rolle. Opgaverne vil være fordelt på både fængslets fællesskabsafdelinger og fængslets visitationsafdeling.

Fællesskabsafdelingerne er kendetegnet ved langvarige forløb med fokus på behandling, motivationsarbejde og risikovurdering. Forløbene er således individuelt tilrettelagt.

På visitationsafdelingen er arbejdsopgaverne tydeligt struktureret, idet der via korte udredningsforløb skal afklares behandlingsegnethed og indikation for behandling hos personer idømt kortere domme for seksualkriminalitet. Du vil endvidere bidrage til at varetage gruppebaseret motivationsforløb og indgå i et nationalt behandlingsnetværk.

En betragtelig del af arbejdsopgaven er skriftlig, idet vi har mange samarbejdspartner inden for såvel som uden for Kriminalforsorgen. Du vil bidrage til supervision af både egen faggruppe og andre faggrupper.

Hvem er vi?
Institution Vestegnen er en del af Kriminalforsorgen Øst og består af henholdsvis Herstedvester Fængsel, med plads til 166 indsatte i alt, fordelt med 143 pladser i lukket regi og 23 pladser i vores åbne afdeling, og Køge Arrest med plads til 60 varetægtsfængslede.

Institution Vestegnen har omkring 220 ansatte med mange forskellige faglige baggrunde som fængselsbetjente, psykiatere/psykologer, sygeplejefagligt personale, socialrådgivere, værkmestre, lærere, administrative medarbejdere, gejstligt personale, m.fl.

Herstedvester Fængsel modtager indsatte fra hele landet og fra Færøerne. Det er Kriminalforsorgens specialfængsel til indsatte, som har behov for psykiatrisk, psykologisk og/eller sexologisk udredning og behandling. Fængslets indsatte, der afsoner lange fængselsstraffe og forvaring, frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske, sexologiske og sociale problemstillinger, herunder særligt lidelser inden for personlighedsforstyrrelsesspektret og misbrugsrelaterede problemstillinger.

Fængslet har ni afdelinger, heraf bl.a. en visitationsafdeling til sædelighedsdømte med korte domme, en misbrugsbehandlingsafdeling, en halvåben afdeling samt en afdeling for bl.a. indsatte, som i Grønland er dømt til afsoning af tidsubestemt forvaring.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er med tiltrædelse snarest muligt derefter. Stillingerne er faste stillinger og er som udgangspunkt fuldtidsstillinger med en gennemsnitlig ugentligt arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og akademikere i staten.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.
Arbejdsstedet er Herstedvester Fængsel, som er beliggende på: Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund.

Stillingerne er på 37 timer og er til besættelse snarest.
Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 9. maj 2024 kl. 12.00.

Vi planlægger at afholde samtaler løbende i opslagsperioden og umiddelbart efter.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stilling, er du velkommen til at kontakte fungerende ledende overlæge Lena Holm i Herstedvester Fængsel, tlf. 7255 6586 eller psykolog Marie Louise Rørne på tlf. nr. 7255 6500.

Du kan også læse mere om Herstedvester Fængsel på www.herstedvesterfængsel.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Mette Jacobsen på telefon 7255 5586.

Om Kriminalforsorgen, Område Øst
Område Øst er en sammenlægning af to tidligere områder: Område Hovedstaden og Område Sjælland, der ud over vores Områdekontor Øst består af:

Otte institutioner fordelt på hele Sjælland inkl. Bornholm og Færøerne.

De otte institutioner har to åbne fængsler, 17 arrester, to lukkede fængsler, ungekriminalforsorgen, to Fodlænkeafdelinger (Intensiv Overvågning), syv KIF afdelinger og et udlændingecenter og et udrejsecenter.

I alt ca. 2000 ansatte.

For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Albertslund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej , 2620 Albertslund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033122

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet