Nyheder fra Albertslund

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Albertslund og omegn

Job tilbydes:
Hjemmevejleder/pædagog til Bofællesskabet Humlehusene
Området voksne udviklingshæmmede er en del af det samlede område for voksne med særlige behov i Albertslund Kommune.  Vi søger  specifikt en ny kollega på 37 timer til Bofællesskabet Humlehusene, som har lyst til at arbejde i et levende bofællesskab for 8 voksne udviklingshæmmede borgere som pt. er i alderen 27 til 57 år. Vi er en personalegruppe på 5 hjemmevejledere, der bidrager til at skabe en hjemlig og tryg atmosfære, hvor borgerens ønsker og behov er i centrum.  Borgerne bor i egen lejlighed efter Boliglovens § 105 med §85 støtte. Lejlighederne er centreret omkring fælles stue og køkken. Borgerne er selvhjulpne og er i dagtimerne beskæftiget på diverse arbejdspladser.  I samspil med borgeren skaber og understøtter vi, at bofællesskabet er borgernes hjem. Den enkelte borger oplever en høj grad af selvbestemmelse og støtte i at være et værdifuldt menneske, der kan noget og bidrager til fællesskabet. Den pædagogiske tilgang er forankret i en fælles teoretisk viden om betydningen af den tidlige tilknytning, primært anvendt forsvar, positiv reformulering og neuropsykologi, der udmøntes i praksis. De pædagogiske opgaver er blandt andet koncentreret om følgende:  At afholde hjemmedage og støtte og planlægge en overskuelig hverdag for borgeren herunder borgerens økonomi, madlavning, indkøb, rengøring, hygiejne etc. At støtte borgeren til accept og erkendelse af egen livssituation.  At støtte og vejlede i konfliktløsning med fokus på den enkelte borger, men også mulige konflikter der kan opstå mellem borgerne i bofællesskabet eller i andre sammenhænge.   Samarbejde med andre offentlige myndigheder omkring borgeren. Herunder hjemmeplejen, sagsbehandler, beskyttede værksteder, tandplejen, læger og øvrige sundhedssystemer.  Løbende have dialog og samarbejde konstruktivt med borgerens pårørende. At yde omsorg i sammenhænge, hvor borgeren ikke er i stand til at praktisere egenomsorg.  At være opmærksomme på den enkelte borgers signaler både verbale og nonverbale og hjælpe borgeren ud fra borgerens egne forudsætninger og normer.   Vi stiller høje krav til os selv om at arbejde med kontaktfuldhed og nærvær i relationen med vores borgere. Det er betydningsfuldt at sikre kontinuitet i borgernes liv. Derfor er vores nøgleord ansvar og faglighed.   Supervision bruger vi som et vigtigt redskab til at arbejde i dybden med fagpersonlige problemstillinger og udvikling og belysning af arbejdshypoteser – ud fra veldefinerede teoriske rammer.  Skriftlig dokumentation og formidling er en vigtig del af vores dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du er stærk skriftligt og har gode it-kundskaber.  Vi har skiftende arbejdstider, dag, aften og hver 5. weekend.  Vi tilbyder: En arbejdsplads med høj faglighed og engagement, hvor teori og praksis er i fokus, og hvor vi udfordrer hinanden fagligt, hvor du har mulighed for at have indflydelse på den fælles fortsatte udvikling. Høj grad af indflydelse på planlægningen af dagligdagens opgaver.  Et arbejdsmiljø hvor det kollegiale fællesskab er et bærende element, hvor vi har stor omsorg for hinandens trivsel, og det gode humør er en vigtig  del af hverdagen.  En synlig og tydelig ledelse, der understøtter, samt prioriterer medarbejdernes faglighed og sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø.   Ekstern supervision.  Vi forventer:  At du er uddannet pædagog og brænder for det pædagogiske arbejde. At du evner både at samarbejde og agere selvstændigt, da der forekommer alene-arbejde. At du kan strukturere din dag og ændre kurs, hvis det er påkrævet, være vedholdende og undersøgende i forhold til at finde den bedst mulige tilgang til borgeren. At du selvstændigt kan udarbejde pædagogiske handleplaner.  At du har erfaring med at støtte til at opbygge en struktureret hverdag, samt erfaring med udarbejdelse af boardmaker-skemaer.   At du har en god kontakt til egne indre tilstande og kan bruge denne indsigt til at aflæse, afstemme, regulere og kommunikere med borgeren, og have en klar oplevelse af egne og andres grænser, samt kunne forvalte både humor og alvor i tilgangen til borgerne. At du har et højt fagligt ambitionsniveau, er selvstændig og ansvarsbevidst. Har ovenstående vakt din interesse, så send os meget gerne en ansøgning.    Ansøgningsfrist: fredag den 27. maj 2022 kl. 12.00  Samtaler afholdes den 30. maj 2022 Har du behov for yderligere information vedr. stillingen, kan du kontakte personalet eller afdelingsleder Sacha Sørensen på tlf: 43456787 Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.   Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse.  Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f12de277)
Bofællesskabet Humlehusene
Indrykket 16. maj på JobNet
Job tilbydes:
Social og -Sundhedsassistent
Social og Sundhedsassistent Humlehusene søger 1 Social- og Sundhedsassistent  til dagvagt hver 2 eller 3 weekend 32-37 timer/uge,  Humlehusene er et af Albertslund kommunes tilbud til borgere med en demensproblematik, det består af 6 grupper med 8 beboere i hver, i alt 47 beboere, og 3 aflastningspladser. Derudover er der tilknyttet 3 daghjem. Vi er en stærk arbejdsplads, der hjælper hinanden på tværs, når der er behov for dette, og du vil få hjælpsomme og fleksible kollegaer. Du er den Social og sundhedsassistent vi søger, hvis du: ønsker dig gode kollegaer ønsker sundhedsfaglige udfordringer ønsker at have tid til dine opgaver, så du går hjem fra arbejde med en følelse af at lykkes ønsker at være med til at lave aktiviteter med beboerene ønsker at være dygtig til dokumentation i CURA ønsker at være med til at skabe et hyggeligt hjem for beboerne. ønsker at blive praktikvejleder, hvis du ikke allerede er det. I Humlehusene arbejder vi sammen om at beboerne oplever en tryg velkendt hverdag, med plads til grin, banko og gåture i det fri, samtidig med at vi tager os af de sundhedsfgaglige opgaver. Vores tværfaglige samarbejder vægter vi højt, og vi har gode dygtige samarbejdspartnere i vores plejecenterlæge, vores diætist, vores sygeplejersker og vores fysioterapeut., vores aktivitetsmedarbejder. Vi har et alsidigt og fagligt udfordrende arbejde med mange typer af sygeplejefaglige indsatser.  Udover at arbejde systematisk med dokumentation, bruger vi triagering og triagemøder, til løbende at vurdere vores beboere.  Vi forventer at du: •    Har interesse i helhedspleje til borgere i deres hjemmelige omgivelser med borgeren i centrum ud fra den rehabiliterende tilgang. •    Er en positiv teamspiller, men som også kan  prioriterer arbejdsopgaver, arbejde selvstændigt og tage ansvar. •    Er empatisk og udviser fleksibilitet. •    Har overblik, overskud og ser muligheder frem for begrænsninger •    Interesse i at videregive din faglige viden til kollegaer Start: Den 1 juni 2022 eller snarest derefter. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte -Afdelingsleder Michael Thrane, 28960355 eller på mail: mth@albertslund.dk -Afdelingsleder Camilla Pedersen, 22223327 eller på mail: cpx@albertslund.dk Arbejdspladsens adresse er : Humlehusene 7, 2620 Albertslund Ansøgninger sendes elektronisk via link ansøgningsfrist er 26 juni 2022. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler løbende. Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.   Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse.  Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4e2f81c9)
Børn, Sundhed og Velfærd
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk