Skøjteløb på søerne i Albertslund Kommune

Foto: Albertslund Kommune.
dato

Vinterens ankomst og de frosne søer i byen kan virke indbydende til en skøjteudflugt, men det er vigtigt at være opmærksom på sikkerhedsreglerne.

Generelt er det ikke tilladt at færdes eller skøjte på isen. Kommunen foretager dog regelmæssige målinger af isens tykkelse på flere søer under længere frostperioder. Færdsel på isen er forbudt, indtil den når en tykkelse på mindst 13 centimeter.

Målingerne foretages på flere kommunale søer, herunder Risby Gadekær, Herstedøster Gadekær, Vridsløse og Søen i Hestefolden.

Når målingerne indikerer, at isen er sikker at færdes på, opsættes et skilt, der informerer om, at færdsel på isen sker på eget ansvar.

Husk altid at være opmærksom på isens tilstand og følg kommunens anvisninger for din egen sikkerheds skyld.


https://albertslund.dk/nyheder/2022-23/skoejteloeb-paa-soeerne-i-albertslund-kommune
Kilde: Albertslund Kommune