Sikkerhedskoordinator søges til kriminalforsorgen, Institution Vestegnen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at bidrage til sikkerheden for medarbejdere i kriminalforsorgen på Institution Vestegnen samt til styring og koordinering af sikkerhedsarbejdet på tværs af kriminalforsorgen. Så har du nu mulighed for at blive sikkerhedskoordinator ved Institution Vestegnen.

Kriminalforsorgen har besluttet at styrke sikkerhedsarbejdet på Kriminalforsorgens institutioner, hvorfor der flyttes ressourcer ud lokalt på de enkelte institutioner.

Vi søger derfor en sikkerhedskoordinator, som skal være med til at styre, prioritere og koordinere indsatserne inden for sikkerhedsområdet.

Dine opgaver

Arbejdsopgaverne er alsidige, og du vil både få faste ansvarsområder og ansvar for skiftende opgaver og projekter.

Du skal understøtte, at vores opgaveportefølje koordineres og kvalificeres, og at der er tempo på implementeringen.

Dette medfører blandt andet følgende opgaver;

 • understøttelse af implementering af beslutninger, tiltag og faglige standarder, herunder koncernfælles og lokale mål samt oversættelse af disse, således at institutionsledelsen sikrer implementering af tiltag på baggrund heraf
 • controlling på institutionens datakvalitet vedr. fx sikkerhedsstandarder, visitationsstandarder, visitationsfund eller undvigelser mv. samt opfølgning på institutionens særlige sikkerhedshændelser
 • tovholder for teknisk sikkerhed, herunder medvirken til prioritering og håndtering af investeringer i sikkerhedsanlæg på institutionen
 • medvirken til at implementere relevante faglige strategier, herunder udvikling og fastholdelse af institutionens generelle sikkerhedsbevidsthed, planlægning, udførelse og opfølgning på daglige scenarietræninger, samt planlægge og bistå i afvikling af øvelser i institutionen, så der sikres vedligeholdelse af medarbejderes operationelle kompetencer
 • ansvarlig for at opdatere beredskabsplaner i institutionen
 • forberede, deltagelse i, opfølgning og bidrag til afrapportering af sikkerhedsinspektioner
 • udvikling/tilpasning af årshjul ift. sikkerhedstemaer med udgangspunkt i det aktuelle institutionsregime
 • bidrage til lokal opfølgning og læring i forbindelse med vold og trusler i institutionen
 • bidrage til høringssvar inden for eget fagområde
Hvem er du?

Du har en faglig relevant uddannelse, f.eks. fængselsbetjent, politibetjent eller relevant akademisk uddannelse. Du kan dit projektlederhåndværk, og du føler dig hjemme i en politisk styret organisation. Du trives med facilitering af større og mindre grupper i forbindelse med workshops, processer og møder inden for dine ansvarsområder.

Du er imødekommende og dygtig til at kommunikere, og du er opsøgende, lyttende og eksekverende. Du bidrager til og vægter det gode arbejdsmiljø og det gode kollegaskab højt. Du har øje for at opbygge gode relationer med vores interessenter, både interne og eksterne, og du trives i samspillet med dem.

Du er god til at have fokus på enkeltelementer samtidig med, at du kan bevare overblikket i større sammenhænge.

Vi tilbyder

 • Høj grad af frihed og fleksibilitet til at planlægge opgaveløsningen samt mulighed for ad hoc hjemmearbejde
 • En arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel
 • Et spændende stillingsindhold i en organisation, der løser en samfundskritisk opgave
 • Rig mulighed for personlig og faglig udvikling
Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til relevant gældende overenskomst, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Aflønning sker efter principperne i Ny Løn.

Såfremt du på nuværende tidspunkt er ansat i kriminalforsorgen som tjenestemand, bevarer du din tjenestemandsansættelse. Lønindplacering sker da i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne om Ny Løn.

Som tjenestemandsansat er ansættelsesområdet Justitsministeriet med tilhørende institutioner.

Som overenskomstansat er ansættelsesområdet Kriminalforsorgen.

Tjenestestedet er Institution Vestegnen, Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund, men du kan forvente, at du ligeledes skal varetage opgaver i Køge Arrest.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Stillingen forventes besat 1. januar 2024 eller hurtigst mugligt derefter.

Du vil referere til institutionschefen.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Hvem er vi?

Institution Vestegnen er en del af det kommende Kriminalforsorgsområde Øst og består af henholdsvis

Herstedvester Fængsel, med plads til 166 indsatte i alt, fordelt med 143 pladser i lukket regi og 23 pladser i vores åbne afdeling, og Køge Arrest med plads til 60 varetægtsfængslede.

Institution Vestegnen har omkring 220 ansatte med mange forskellige faglige baggrunde som fængselsbetjente, psykiatere/psykologer, sygeplejefagligt personale, socialrådgivere, værkmestre, lærere, administrative medarbejdere, gejstligt personale, m.fl.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og andre relevante bilag skal være modtaget senest den 13. december 2023.

Vi forventer at holde samtaler i ansøgningsperioden og umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Susan Juel på telefon 7255 6564 eller pr. mail: Susan.Juel@krfo.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Mette Jacobsen, tlf. 7255 5586.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Albertslund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej , 2620 Albertslund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949944

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet