Borgermøde om Nyt Ringnet afholdt

Foto: Albertslund Kommune.
dato

Letbanens anlæg kræver en tilpasning af busnettet for at sikre et sammenhængende net på tværs af kommunegrænser.

Dette har ført til et samarbejde mellem Movia og de berørte kommuner, kaldet Nyt Ringnet.

Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Kommuner har i denne forbindelse afholdt et borgermøde den 24. oktober i Glostrup.

Borgermødet kan ses her: https://www.facebook.com/events/217683374639237/

Hvis man har forslag til ændringer af busnettet, kan man stadig sende et høringssvar til vejogpark@albertslund.dk.


https://albertslund.dk/nyheder/2022-23/borgermoede-om-nyt-ringnet-2025-afholdt
Kilde: Albertslund Kommune