Det massive regnvejr har medført oversvømmelser

Foto: Albertslund Kommune.

Det seneste døgns kraftige regnvejr har forårsaget oversvømmelser flere steder i byen, herunder på stier og veje, hvilket skaber gener for borgerne.

Specielt Egelundsparken, Kongsholmparken og Vallensbæk Mose, der er en del af byens regnvandssystem, er hårdt ramt.

Systemet er blevet overbelastet af de store mængder regn. Myndighederne er opmærksomme på situationen og arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

I denne forbindelse er der etableret kontakt til relevante myndigheder som Vejdirektoratet og HOFOR for at håndtere situationen.


https://albertslund.dk/nyheder/2022-23/det-massive-regnvejr-har-medfoert-oversvoemmelser
Kilde: Albertslund Kommune