Brøndagerskolen søger engageret og motiveret pædagogmedhjælper til fastansættelse 37 timer ugentligt

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brøndagerskolen er en specialskole for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi er  beliggende i Albertslund (tæt på offentlig transport), og modtager elever fra hele det Storkøbenhavnske område. Vores elevgruppe er karakteriseret ved en udviklingsmæssig bredde, der spænder fra tidligt- og moderat til et mere aldersvarende udviklingstrin. Vi arbejder derfor ud fra en stor bredde i forståelsen af undervisningsopgaven, således at både elever på tidligt udviklingstrin og elever der kan indgå i mere traditionelle fagfaglige aktiviteter udvikles.

Vi er opbygget som et helhedstilbud, hvor tværfaglige kompetencer understøtter elevernes særlige behov og forudsætninger. Der er fokus på den faglige såvel som den sociale udvikling, og der undervises i fagrækken efter det udvidede undervisningsbegreb. På Brøndagerskolen lærer eleverne ud fra deres potentialer, og der er fokus på det livslange perspektiv. Vores udgangspunkt er den enkelte elev, og vi tilbyder et kombineret undervisnings- og fritidstilbud fra 0.—10. klassetrin.

Helhedstilbuddet holder åbent på skoledage / skoleferier i tidsrummet 8.20 – 16.20 samt et morgenpasningstilbud fra 7.20 – 8.20. 

Vi tilbyder et spændende pædagogisk miljø, hvor pædagogisk udvikling og tilrettelæggelse af individuelle forløb vægtes højt.

På Brøndagerskolen er pædagogmedhjælpernes primære opgave at understøtte de fagfaglige og sociale aktiviteter i grupperne i dagligdagen. Vi har dog også mange dygtige medhjælpere, som selv står for aktiviteter i løbet af dagen. Det kan være musiske aktiviteter, bevægelsesaktiviteter, kreaaktiviteter, madlavning m.m. Så hvis du har en særlig interesse inden for et særligt område, så kan det sagtens komme i spil hos os. Alle medhjælpere på skolen har en tilknytning i en fast gruppe og indgår derudover som en del af vikardækningen i huset ved sygdom, da vi ikke bruger timevikarer. Man vil derfor over tid opbygge et kendskab til flere grupper på skolen. Hver anden uge har man 1,5 times forberedelse, hvor man kan lave forberedelse af aktiviteter o.l. Det er også her, hvor der finder efteruddannelse af medhjælperne sted samt møder af forskellig karakter. 

Vi ønsker en pædagogmedhjælper der: 
  • Har interesse og muligvis viden inden for autismeområdet
  • Trives i en travl hverdag med mangeartede pædagogiske og praktiske opgaver
  • Er fleksibel, stabil og psykisk robust
  • Kan arbejde selvstændigt, men samtidigt arbejde i team i en struktureret hverdag
  • Er indstillet på at lære af stedets erfaring og børnenes udspil
  • Som kan se sig selv i samspil med en børnegruppe, der har særlige- og individuelle behov
  • Kan arbejde i tidsrummet mellem ( 7.20) /8.20 – 16.20 mandag – fredag
  • Deltager aktivt i skolens hverdag, herunder arrangementer, personale lørdag (én gang årligt), aftenmøder, m.v

Yderligere oplysninger kan findes på skolens hjemmeside www.broendagerskolen.dk eller ved at kontakte afdelingsleder Camilla Bjerre Henriksen på 43687260 eller Christian Littau på 43687240.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 25.04.2024 kl 08:00
Samtalerne finder sted mandag d. 29.04.2024 mellem 15.30-17.30 på Nordmarks Alle 20, 2620 Albertslund.
Tiltrædelse: 1.6.2024, men meget gerne før hvis muligt. 

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børne-og straffeattest

Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling.

Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. 

Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c283edd4)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Albertslund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Brøndagerskolen, Helhedstilbudet, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033126

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet