Stå i spidsen for institutionen, der sikrer rehabilitering og behandling i fængsler – søg stillingen som institutionschef!

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du stå i spidsen for en institution, der omfatter Kriminalforsorgens specialfængsel i Herstedvester til indsatte, som har behov for psykiatrisk, psykologisk og/eller sexologisk udredning og behandling, samt en arrest i Køge? Har du solid ledererfaring, solide driftsmæssige kvalifikationer og særdeles gode evner for samarbejde, forandringsledelse og kommunikation? Hvis svarene er ja, så har du nu muligheden for at søge stillingen som institutionschef ved Institution Vestegnen.

Dine ansvarsområder

Som institutionschef får du drifts- og ledelsesansvaret for en institution med ca. 220 ansatte, herunder en institutionsledelse bestående af den ledende psykiatriske overlæge og 6 enhedschefer og 5 enhedsledere. Den ledende psykiatriske overlæge og alle enhedschefer refererer til institutionschefen og udgør tilsammen fængslets chefgruppe. Desuden har institutionschefen institutionens ledelseskonsulent i reference.

Institutionschefens primære opgaver er:

  • at lede institutionen og dens enheder i forhold til udmeldte mål og rammer
  • at sikre de nødvendige personaleressourcer og kompetencer samt optimal kapacitetsudnyttelse på tværs af institutionen
  • at sikre et godt arbejdsmiljø - det skal være både trygt og sikkert for vore medarbejdere at gå på arbejde hver dag, og derfor er netop det sikre arbejdsmiljø en strategisk prioriteret indsats
  • at sikre et godt opholdsmiljø for de indsatte, som skal bidrage til at skabe grundlag for et liv uden kriminalitet
  • at understøtte og bidrage til sammenhæng på tværs af hele kriminalforsorgen
  • at facilitere samarbejde på tværs af institutionen, området, kriminalforsorgen og med øvrige samarbejdspartnere.
  • at bidrage aktivt i områdeledelsen
  • at fastholde arbejdet med fornyelse og modernisering af institutionen, således at den løbende tilpasses de krav, som følger af ændringen blandt de indsatte, og hensynet til en både omkostningseffektiv og sikker drift
  • at sikre samarbejde med områdets sundhedsenhed, Region Hovedstadens psykiatri, Rigshospitalets Sexologiske Klinik, Skejby Sygehus og andre behandlingsaktører, samt Kriminalforsorgen i Frihed om konkrete tilsynsforløb.
  • pressehåndtering
Institutionschefen indgår i den samlede områdeledelse i Kriminalforsorgen Øst og refererer til viceområdedirektøren i området.

Om dig

Institutionschefen forventes at være en sikker drifts- og ressourceleder, der også har forståelse for strategiske overvejelser/beslutninger samt interesse for detaljen. Samtidig er det væsentligt, at institutionschefen har en solid helhedsforståelse, herunder på tværs af straffesagskæden. Institutionerne på kriminalforsorgens område skaber resultater i samarbejde, inspirerer hinanden og udnytter de kompetencer, der er samlet i området. Det er derfor en forudsætning, at institutionschefen arbejder med en høj grad af gennemsigtighed i beslutningsprocesser mv.

Institutionschefen skal være en stærk personaleleder, der med gennemslagskraft kan motivere og engagere.

Institutionschefen skal bidrage med en synlig og samlende ledelse af institutionen, hvor chefen også ses på gulvet og ude i landskabet. I det daglige skal institutionschefen gå forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne løbende udvikles, og opgaverne løses effektivt.

Som person skal institutionschefen være robust, tillidsskabende, handlekraftig og stærk i menneskelige relationer. Institutionschefen skal identificere løsninger, træffe beslutninger, implementere forandringer og følge op. Institutionschefen skal være god til pressehåndtering, have politisk tæft, erfaring i at arbejde i et politisk system og dertilhørende sagsbehandling og gode samarbejds- og diplomatiske evner i et politisk styret system med mange interessenter både internt og eksternt.

Institutionschefen skal have gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt og udstråle en inviterende og positiv autoritet, hvor begrebet ”ordentlighed” præger og karakteriserer ledelsesindsatserne. Institutionschefen skal turde udfordre den eksisterende kultur og skal både kunne lede opad og nedad i et stærkt fagligt funderet miljø, hvor der tillige er stor offentlig bevågenhed om institutionens ledelse og drift.

Der vil blive lagt vægt på, at institutionschefen har en længerevarende uddannelse/videreuddannelse og ledelsesmæssig erfaring, gerne fra en offentlig virksomhed. Derudover skal institutionschefen evne at tilegne sig viden om og forståelse for kriminalforsorgens problemstillinger, regelsæt og funktion i den samlede straffesagskæde.

Om os

Institution Vestegnen henhører organisatorisk til Kriminalforsorgen Øst og har plads til 226 indsatte. Institutionen består af Herstedvester Fængsler, som er kriminalforsorgens specialfængsel til indsatte, som har behov for psykiatrisk, psykologisk og/eller sexologisk udredning og behandling med 166 pladser, og Køge Arrest med 60 pladser.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår i overensstemmelse med rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 2. Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand, kan du bevare ansættelsen som tjenestemand.Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer og et åremålstillæg.

Stillingen ønskes besat på åremål. Stillingen ønskes besat med virkning fra den 1. oktober 2024.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Institution Vestegnen, Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til viceområdedirektør Lea Bryld på telefon 7255 6813.

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk via ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 10. juni 2024.

For allerede udnævnte tjenestemænd skal ansøgningen stiles til Kongen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Om kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen fuldbyrder de straffe, som domstolene idømmer. Det gør vi på vegne af samfundet, og vi er de eneste, der løser den opgave.

Vi er de sidste led i straffesagskæden og er sammen med politi, anklagemyndighed og domstole en af grundstenene i retsstaten. Uden en stærk kriminalforsorg forsvinder fundamentet for et trygt og sikkert samfund, hvor lovovertrædere stilles til ansvar for deres handlinger.

Derudover sover kriminalforsorgen aldrig. Hver dag, hver aften og hver nat går vi på arbejde i kriminalforsorgen. Det gør vi for at få et samfund med mindre kriminalitet og færre ofre.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Albertslund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Institution Herstedvester, Holsbjergvej , 2620 Albertslund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055834

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet