Ensomhed vedkommer os alle!

Foto: Paw Østergaard Jensen.
dato

Skrevet af Paw Østergaard Jensen, socialdemokrat og forperson i Albertslund socialudvalg.

Socialdemokratiet i Albertslund er på bolden.

Der er masser af udfordringer, ikke mindst med dårlig lovgivning. Det har vi tiolfælles med andre kommuner.

Albertslunds problemer og udfordringer skal så vidt muligt løses i Albertslund

Vi er by og kommune for de boegere som bor her. Vi ønsker ikke at eksportere 'dårlige' borgere væk, hverken til billge boliger på Lolland eller hjemløshed i København. Dét er det mest værdige, det eneste rigtige og på lang sigt det billigste og mest socialt bæredygtige.

Et projekt på Det internationale Kollegie ved stationen er foreløbigt kuldsejlet pga dårlig lovgivning.  I maj 2023 kom ny reform for udslusningsboliger, skæve boliger og deleboliger.  Fra nu er kommunerne den primære økonomisk ansvarlige for borgere som bor på herberg, men vi kan ikke bestemme hvilket tilbud de skal benytte sig af, hvis en borger er faldet i hjemløshed og har brug for tag over hovedet. Ejheller hvis tilbuddet er godkendt efter alle gældende (statens egne) regler. Det er dårlig lovgivning. Vi vil så gerne løse Albertslund problemer i Albertslund.

Den slags lovgivning forhindrer kommuner i at arbejde systematisk og bæredygtigt med gode løsninger, fordi det er økonomisk ustyrligt og risikerer at belaste alle de øvrige opgaver, som vi også skal varetage. Penge kan som bekendt kun bruges én gang og vi er nødt til at være forsigtige med kommunens penge hvis de skal strække.

Men vi arbejder videre både på et politisk pres for bedre lovgivning og på konkrete løsninger. Hjemtagelses boliger står højt på dagsordenen, også for Albertslund borgere, der er havnet i hjemløshed og som sådan lever andre steder end i Albertslund. Det er svært at komme ’fra gaden’ og bo i en almindelig lejlighed, så vi skal finde nogle mellemformer, som feks at skabe et miljø med afstand til naboer, men tæt nok på byens liv. Der skal gives støtte til at komme tilbage til ansvar for eget liv og på sigt måske et job eller fleksjob. Der er son sagt en række udfordringer med at finde gode løsninger, men der er også muligheder. Dem skal vi finde og i fællesskab have på bordet, for at sikre gode livsbetingelser for alle Albertslundere, også dem som fra tid til anden har det svært med at leve på flertallets præmisser.

For at blive klogere, lytte og snakke, så afholder Socialdemokratiet derfor et arrangement om hjemløshed d 28 maj aften i sundhedshusets cafe.

Denne artikel er et læserbidrag. Eventuelle holdninger og synspunkter tilhører forfatteren.

Kilde: Paw Østergaard Jensen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.