3. A og 3. B fra Egelundskolen lyste op for de ældre på Albertshøj

Foto: Albertslund Kommune.
dato

Luciadag blev fejret på en særlig måde på plejehjemmet Albertshøj, da elever fra 3.A og 3.B fra Egelundskolen kom på besøg.

De unge luciaoptog bragte lys og glæde til beboerne, mens de sang og gik gennem plejehjemmets gange. Besøget startede med en gudstjeneste, hvor børnene sang tre sange, og sluttede med æbleskiver og hyggeligt samvær mellem børn og ældre.

Egelundskolen, Herstedvester Kirke og Albertshøj havde samarbejdet om at skabe en hyggelig ramme for besøget, og håber på at kunne fortsætte med lignende initiativer. Eleverne havde også skrevet personlige julekort til beboerne.

Viceskoleleder Kasper Hajslund udtalte, at det bringer glæde hos de ældre, og det er med til at danne eleverne at gøre noget godt for andre i juletiden.


https://albertslund.dk/nyheder/2022-23/3-a-og-b-fra-egelundskolen-lyste-op-for-de-aeldre
Kilde: Albertslund Kommune